Escudo Concello de Vigo

Transparencia

Solicitude de acceso

A Lei de Transparencia, Acceso á Información Pública e Bo Goberno (LTBG) prevé que información deben publicar as Administracións Públicas para coñecemento dos cidadáns. Toda esta información queda recollida no Portal da Transparencia.

Adicionalmente á información publicada no Portal da Transparencia, o cidadán poderá exercer o seu Dereito de Acceso. Este novo dereito garante a posibilidade de levar a cabo consultas sobre datos e información pública.

O dereito de acceso poderá ser limitado nos supostos que contempla a Lei, entre outros: Seguridade Nacional, Defensa, Política económica e monetaria, para a protección de datos de carácter persoal, etc.

Por que debo identificarme?

O exercicio do Dereito de Acceso abre coa administración un Procedemento Administrativo que esixe a identificación do solicitante.

Como funciona?

Pode exercer o seu Dereito de Acceso, tanto presencialmente como por internet, a través do procedemento habilitado ao efecto:

 

Concello de Vigo - Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100