Escudo Concello de Vigo

Transparencia

Directorio de aplicacións municipais

O Concello de Vigo, dentro da potestade de autoorganización recollida no artigo 4 da Lei 7/1985 do 2 de abril, LBRL, ten a capacidade de creación de software desenvolto mediante recursos propios para unha axeitada adaptación ás necesidades administrativas da entidade. Porén, tamén se recorre á software externo cando non é posible desenvolver por falta de recursos ou tempo, ou porque por eficiencia resulta mais adecuado dispoñer destes programas.


A efectos dunha maior transparencia municipal e en atención ao disposto na lei 40/2015, do 1 de outubro, LRXSP, se considera adecuado a creación dunha sección web na que se relaten unha breve descrición das aplicacións municipais existentes, para o que se propón o seguinte contido:


Portais


Citrix

Categoría:

Portais

Desenvolvemento:

Externo

Tecnoloxía:

xenapp

Descrición:

Citrix Xenapp – Portal de virtualización de escritorios e aplicacións


Citrix Antigo

Categoría:

Portais

Desenvolvemento:

Externo

Tecnoloxía:

citrix

Descrición:

Versión antiga de Citrix


TSPlus

Categoría:

Portais

Desenvolvemento:

Externo

Tecnoloxía:

tsplus

Descrición:

É outro portal de virtualización alternativo a Citrix e a Windows Terminal Server (TSE). Para uso de RightFax, Autocad LT, etc.Aplicacións Xerais


Acrobat Editor

Categoría:

00_Xerais

Desenvolvemento:

Externo

Tecnoloxía:

citrix

Descrición:

Editor de arquivos PDF Adobe Acrobat


Alfresco Colab

Categoría:

00_Xerais

Desenvolvemento:

Externo

Tecnoloxía:

web

Descrición:

Alfresco: colaborativo – xeral

Sistema de administración, xestión e desenvolvemento colaborativo de documentos, páxinas webs, rexistros, imaxes e toda clase de documentos


Alfresco Repo

Categoría:

00_Xerais

Desenvolvemento:

Externo

Tecnoloxía:

web

Descrición:

Alfresco: repositorio – Xeral

Sistema de administración, xestión e desenvolvemento colaborativo de documentos, páxinas webs, rexistros, imaxes e toda clase de documentos


BDNS

Categoría:

00_Xerais

Desenvolvemento:

Desenvolvemento propio

Tecnoloxía:

java8

Descrición:

Aplicación que permite a edición e remisión de información á Base de Datos Nacional de Subvencións


BOE Anuncios

Categoría:

00_Xerais

Desenvolvemento:

Desenvolvemento propio

Tecnoloxía:

java8

Descrición:

TEU: publicación BOE

Aplicación que permite a edición e remisión de anuncios ao Boletín Oficial da Provincia


Consulta Xeral

Categoría:

00_Xerais

Desenvolvemento:

Desenvolvemento propio

Tecnoloxía:

java8

Descrición:

Aplicación simple de consulta de bases de datos municipais


Expedientes

Categoría:

00_Xerais

Desenvolvemento:

Desenvolvemento propio

Tecnoloxía:

java8

Descrición:

Xestión de Expedientes Concello de Vigo

Aplicación transversal para a xestión dos expedientes e documentos do concello


Exptes. ext

Categoría:

00_Xerais

Desenvolvemento:

Desenvolvemento propio

Tecnoloxía:

citrix

Descrición:

Xestión de Expedientes – versión de acceso externo (por Citrix)


P. C. Cidade

Categoría:

00_Xerais

Desenvolvemento:

Desenvolvemento propio

Tecnoloxía:

java8

Descrición:

Panel Control Cidade – Aplicación de módulos de control de servizos cidadás


P. Empregado

Categoría:

00_Xerais

Desenvolvemento:

Desenvolvemento propio

Tecnoloxía:

java8

Descrición:

Portal do/a empregado/a – Aplicación para a xestión dos asuntos do persoal do concello (nómina, permisos,...)


Portafirmas

Categoría:

00_Xerais

Desenvolvemento:

Desenvolvemento propio

Tecnoloxía:

java8

Descrición:

Aplicación para a sinatura dixital de documentos do concello


Portafirmas Urb.

Categoría:

00_Xerais

Desenvolvemento:

Desenvolvemento propio

Tecnoloxía:

java8

Descrición:

Aplicación para a sinatura dixital de documentos da Xerencia de Urbanismo


SCSP

Categoría:

00_Xerais

Desenvolvemento:

Externo

Tecnoloxía:

web

Descrición:

SCSP v4 - Plataforma de Intermediación

Aplicación dentro do conxunto de especificacións da Substitución de Certificados en Soporte Papel para a intermediación de datos entre administracións públicas


Sujetos

Categoría:

00_Xerais

Desenvolvemento:

Desenvolvemento propio

Tecnoloxía:

java8

Descrición:

Xestión Suxeitos Concello de Vigo – Aplicación para a xestión da base de datos de persoas físicas e xurídicas


Telefichaxe

Categoría:

00_Xerais

Desenvolvemento:

Externo

Tecnoloxía:

web

Descrición:

Portal de Fichaje Remoto VisualTime

Aplicación para a fichaxe e organización do control horario do persoal do concello


Urbanismo

Categoría:

00_Xerais

Desenvolvemento:

Desenvolvemento propio

Tecnoloxía:

java8

Descrición:

Xestión Expedientes Urbanismo - Aplicación transversal para a xestión dos expedientes e documentos da xerenciaAcceso libre


Asistencia

Categoría:

01_Acceso Libre

Desenvolvemento:

Desenvolvemento propio

Tecnoloxía:

web

Descrición:

Solicitude de Asistencia Administración Electrónica – Incidencias

Aplicación para a xestión de incidencias electrónicas e servizo técnico


Calcula NIF

Categoría:

01_Acceso Libre

Desenvolvemento:

Desenvolvemento propio

Tecnoloxía:

web

Descrición:

Aplicación para a verificación e cálculo do NIF


Impresión

Categoría:

01_Acceso Libre

Desenvolvemento:

Externo

Tecnoloxía:

web

Descrición:

Aplicación para administración de traballos de impresión


Listín

Categoría:

01_Acceso Libre

Desenvolvemento:

Desenvolvemento propio

Tecnoloxía:

web

Descrición:

Listado telefónico e enderezos de correo electrónico do persoal municipal


Notificacións

Categoría:

01_Acceso Libre

Desenvolvemento:

Desenvolvemento propio

Tecnoloxía:

web

Descrición:

Aplicación para a consulta das notificacións comunicadasOCR

Categoría:

01_Acceso Libre

Desenvolvemento:

Externo

Tecnoloxía:

citrix

Descrición:

Aplicación para o recoñecemento óptico de caracteres


Tarxeta cripto.

Categoría:

01_Acceso Libre

Desenvolvemento:

Externo

Tecnoloxía:

citrix

Descrición:

Aplicación de xestión da tarxeta criptográfica CamerfirmaBenestar Social


AEFAS 2014

Categoría:

04_Bensocial

Desenvolvemento:

Desenvolvemento propio

Tecnoloxía:

java6

Descrición:

Aplicación para a xestión das axudas extraordinarias a familias versión do ano 2014


AEFAS 2015

Categoría:

04_Bensocial

Desenvolvemento:

Desenvolvemento propio

Tecnoloxía:

java6

Descrición:

Aplicación para a xestión das axudas extraordinarias a familias versión do ano 2015


AEFAS 2016

Categoría:

04_Bensocial

Desenvolvemento:

Desenvolvemento propio

Tecnoloxía:

java6

Descrición:

Aplicación para a xestión das axudas extraordinarias a familias versión do ano 2016


AEFAS 2017

Categoría:

04_Bensocial

Desenvolvemento:

Desenvolvemento propio

Tecnoloxía:

java8

Descrición:

Aplicación para a xestión das axudas extraordinarias a familias versión do ano 2017


AEFAS 2018

Categoría:

04_Bensocial

Desenvolvemento:

Desenvolvemento propio

Tecnoloxía:

java8

Descrición:

Aplicación para a xestión das axudas extraordinarias a familias versión do ano 2018


AEFAS 2019

Categoría:

04_Bensocial

Desenvolvemento:

Desenvolvemento propio

Tecnoloxía:

java8

Descrición:

Aplicación para a xestión das axudas extraordinarias a familias versión do ano 2019


GRESS

Categoría:

04_Bensocial

Desenvolvemento:

Desenvolvemento propio

Tecnoloxía:

web

Descrición:

Aplicación antiga de xestión de bases de datos de Benestar Social


XIESS

Categoría:

04_Bensocial

Desenvolvemento:

Desenvolvemento propio

Tecnoloxía:

java6linux

Descrición:

Aplicación para a xestión de bases de datos de Benestar Social (Xestión Servizos Sociais)Policía


Alfresco Colab

Categoría:

05_Policia

Desenvolvemento:

Externo

Tecnoloxía:

web

Descrición:

Alfresco: colaborativo - Policía local

Versión de Alfresco colaborativo adaptada e cinguida á Policía Local


Alfresco Repo

Categoría:

05_Policia

Desenvolvemento:

Externo

Tecnoloxía:

web

Descrición:

Alfresco: repositorio - Policía local

Versión de Alfresco repositorio adaptada e cinguida á Policía Local


INCA Atestados

Categoría:

05_Policia

Desenvolvemento:

Externo

Tecnoloxía:

xenapp

Descrición:

Mobiliario Urbano - acceso Atestados

Aplicación de acceso aos informes de atestados e policiais limitado á sección de Atestados


INCA Segurid.

Categoría:

05_Policia

Desenvolvemento:

Externo

Tecnoloxía:

xenapp

Descrición:

Mobiliario urbano - acceso Seguridade

Aplicación de acceso aos informes de atestados e policiais limitado á sección de Seguridade


Policía Munic.

Categoría:

05_Policia

Desenvolvemento:

Desenvolvemento propio

Tecnoloxía:

citrix

Descrición:

Policía Municipal

Aplicación de xestión de documentos e expedientes da Policía Local


VigoPol

Categoría:

05_Policia

Desenvolvemento:

Desenvolvemento propio

Tecnoloxía:

xenapp

Descrición:

Xestión Policía Local

Aplicación de xestión de documentos e expedientes da Policía LocalRentas


Autoliq. externo

Categoría:

06_Rentas

Desenvolvemento:

Desenvolvemento propio

Tecnoloxía:

citrix

Descrición:

Programa de xestión de autoliquidacións mediante acceso externo (por Citrix)Autoliquidacións

Categoría:

06_Rentas

Desenvolvemento:

Desenvolvemento propio

Tecnoloxía:

java6

Descrición:

Programa de xestión de autoliquidacións municipal


Consulta Xeral

Categoría:

06_Rentas

Desenvolvemento:

Desenvolvemento propio

Tecnoloxía:

java8

Descrición:

Programa de consulta de bases de datos


IBI

Categoría:

06_Rentas

Desenvolvemento:

Desenvolvemento propio

Tecnoloxía:

java8

Descrición:

Aplicación de xestión do Imposto Bens Inmobles


Plusman

Categoría:

06_Rentas

Desenvolvemento:

Desenvolvemento propio

Tecnoloxía:

web

Descrición:

Plusman Lycia


Plusva IT

Categoría:

06_Rentas

Desenvolvemento:

Desenvolvemento propio

Tecnoloxía:

java8

Descrición:

Aplicación de xestión de Plusvalías e Escrituras Notariais


Plusvalias proc.

Categoría:

06_Rentas

Desenvolvemento:

Desenvolvemento propio

Tecnoloxía:

java8

Descrición:

Aplicación de xestión de procesos de Plusvalías


Rústica

Categoría:

06_Rentas

Desenvolvemento:

Desenvolvemento propio

Tecnoloxía:

java8

Descrición:

Aplicación de xestión tributaria de IBI Rústica


Taxas

Categoría:

06_Rentas

Desenvolvemento:

Desenvolvemento propio

Tecnoloxía:

java8

Descrición:

Aplicación de xestión tributaria de Taxas


Vados

Categoría:

06_Rentas

Desenvolvemento:

Desenvolvemento propio

Tecnoloxía:

citrix

Descrición:

Aplicación de xestión tributaria de Inspección Vados


Vehículos

Categoría:

06_Rentas

Desenvolvemento:

Desenvolvemento propio

Tecnoloxía:

java8

Descrición:

Aplicación de xestión tributaria de VehículosRecadación


Bonibi

Categoría:

07_Recadación

Desenvolvemento:

Desenvolvemento propio

Tecnoloxía:

java8

Descrición:

Aplicación de xestión tributaria de bonificacións do Imposto de Bens Inmobles


Cadernos Banc.

Categoría:

07_Recadación

Desenvolvemento:

Desenvolvemento propio

Tecnoloxía:

web

Descrición:

Aplicación de xestión e base de datos de Cadernos Bancarios


Carga Recibos

Categoría:

07_Recadación

Desenvolvemento:

Desenvolvemento propio

Tecnoloxía:

web

Descrición:

Aplicación de carga de Recibos a Recadación


Domici. Internet

Categoría:

07_Recadación

Desenvolvemento:

Desenvolvemento propio

Tecnoloxía:

java8

Descrición:

Aplicación para a xestión de domiciliacións bancarias por Internet


Domici. Ventá

Categoría:

07_Recadación

Desenvolvemento:

Desenvolvemento propio

Tecnoloxía:

web

Descrición:

Aplicación para a xestión de domiciliacións bancarias de forma presencial


Fácil10

Categoría:

07_Recadación

Desenvolvemento:

Desenvolvemento propio

Tecnoloxía:

java8

Descrición:

Aplicación para o Sistema Especial de Pagamento dos Recibos Periódicos (Conta Fácil 10)


Pagos/Embarg.

Categoría:

07_Recadación

Desenvolvemento:

Desenvolvemento propio

Tecnoloxía:

web

Descrición:

Aplicación para a xestión de pagamentos e embargos da AEAT


Recadación

Categoría:

07_Recadación

Desenvolvemento:

Externo

Tecnoloxía:

xenapp

Descrición:

Aplicación para a xestión xeral da recadación municipalOutros


Asociacións

Categoría:

99_Outros

Desenvolvemento:

Desenvolvemento propio

Tecnoloxía:

java8

Descrición:

Xestión e base de datos de Asociacións inscritas no municipio


Briscad

Categoría:

99_Outros

Desenvolvemento:

Externo

Tecnoloxía:

tsplus

Descrición:

Aplicación de software para deseño asistido por computadora (CAD)


Certifi. HSM

Categoría:

99_Outros

Desenvolvemento:

Externo

Tecnoloxía:

web

Descrición:

Aplicación de xestión de certificados de usuario HSM CKC Camerfirma


CIM

Categoría:

99_Outros

Desenvolvemento:

Desenvolvemento propio

Tecnoloxía:

java6linux

Descrición:

Aplicación para a xestión do Centro de Información á Muller


Cita Previa

Categoría:

99_Outros

Desenvolvemento:

Desenvolvemento propio

Tecnoloxía:

web

Descrición:

Aplicación para a xestión de Cita Previa


Cítaro

Categoría:

99_Outros

Desenvolvemento:

Desenvolvemento propio

Tecnoloxía:

java8

Descrición:Contabilidade

Categoría:

99_Outros

Desenvolvemento:

Externo

Tecnoloxía:

xenapp

Descrición:

Aplicación para a xestión da Contabilidade

SICAL - Sistema de Información Contable para a Administración Local


Ctrl. Pragas

Categoría:

99_Outros

Desenvolvemento:

Desenvolvemento propio

Tecnoloxía:

java8

Descrición:

Xestión de Control de Pragas: desinfección, desinsectación e desratización


Ctrl. Presenza

Categoría:

99_Outros

Desenvolvemento:

Externo

Tecnoloxía:

web

Descrición:

Aplicación para o control de presenza, horarios, fichaxes,...


Ctrl. Vehículos

Categoría:

99_Outros

Desenvolvemento:

Desenvolvemento propio

Tecnoloxía:

citrix

Descrición:

Aplicación para o control de acceso de vehículos


DWG Visor Cad

Categoría:

99_Outros

Desenvolvemento:

Externo

Tecnoloxía:

xenapp

Descrición:

Aplicación para a visualización de arquivos CAD


Estat. Cartas

Categoría:

99_Outros

Desenvolvemento:

Desenvolvemento propio

Tecnoloxía:

web

Descrición:

Aplicación para a xestión das estatísticas de Cartas Cidadans


Estat. Queixas

Categoría:

99_Outros

Desenvolvemento:

Desenvolvemento propio

Tecnoloxía:

citrix

Descrición:

Aplicación para as estatísticas de queixas: Limpeza e Distritos


Estat. Vodas

Categoría:

99_Outros

Desenvolvemento:

Desenvolvemento propio

Tecnoloxía:

web

Descrición:

Aplicación para as estadísticas de Vodas


Estat. Xardíns

Categoría:

99_Outros

Desenvolvemento:

Desenvolvemento propio

Tecnoloxía:

citrix

Descrición:

Aplicación para as estatísticas de queixas: Xardíns


Ginpix

Categoría:

99_Outros

Desenvolvemento:

Externo

Tecnoloxía:

xenapp

Descrición:

Aplicación para a xestión de recursos humanos e nóminas


GTA - Vías e O.

Categoría:

99_Outros

Desenvolvemento:

Desenvolvemento propio

Tecnoloxía:

java8

Descrición:

Aplicación para a xestión de Traballos Vías e Obras


Guía cidadá

Categoría:

99_Outros

Desenvolvemento:

Desenvolvemento propio

Tecnoloxía:

java8

Descrición:

Guía cidadá

Aplicación para a xestión de puntos de interese, cultura, turismo


Información

Categoría:

99_Outros

Desenvolvemento:

Desenvolvemento propio

Tecnoloxía:

java8

Descrición:

Aplicación para a xestión da oficina de información


Instalac. DXTs

Categoría:

99_Outros

Desenvolvemento:

Externo

Tecnoloxía:

java8

Descrición:

Aplicación para a xestión das instalacións Deportivas


Laboratorio

Categoría:

99_Outros

Desenvolvemento:

Externo

Tecnoloxía:

java8

Descrición:

Laboratorio

Aplicación para a publicación de análises do laboratorio na Internet


Licitacións

Categoría:

99_Outros

Desenvolvemento:

Desenvolvemento propio

Tecnoloxía:

java8

Descrición:

Aplicación para a xestión de licitacións e publicación no Perfil do Contratante


Mantemento

Categoría:

99_Outros

Desenvolvemento:

Desenvolvemento propio

Tecnoloxía:

web

Descrición:

Solicitude de Asistencia Técnica Electromecánicos


Ofertas Empre.

Categoría:

99_Outros

Desenvolvemento:

Desenvolvemento propio

Tecnoloxía:

java8

Descrición:

Aplicación de xestión de ofertas de emprego


Oralims

Categoría:

99_Outros

Desenvolvemento:

Externo

Tecnoloxía:

citrix

Descrición:

Oralims Laboratorio

Aplicación para a xestión de mostras e análise de laboratorio


Padrón Antigo

Categoría:

99_Outros

Desenvolvemento:

Externo

Tecnoloxía:

citrix

Descrición:

Aplicación para a xestión do padrón municipal de habitantes do servizo de Estatística, na súa versión antiga


Padrón Habit.

Categoría:

99_Outros

Desenvolvemento:

Externo

Tecnoloxía:

web

Descrición:

Aplicación para a xestión do padrón municipal de habitantes do servizo de Estatística


Parellas de feito

Categoría:

99_Outros

Desenvolvemento:

Desenvolvemento propio

Tecnoloxía:

java8

Descrición:

Aplicación para a xestión de Parellas de Feito


Parque Móbil

Categoría:

99_Outros

Desenvolvemento:

Desenvolvemento propio

Tecnoloxía:

java8

Descrición:

Aplicación para a xestión do Parque móbil


PCentral

Categoría:

99_Outros

Desenvolvemento:

Desenvolvemento propio

Tecnoloxía:

xenapp

Descrición:

Aplicación de xestión de persoal do Parque Central


Categoría:

99_Outros

Desenvolvemento:

Externo

Tecnoloxía:

web

Descrición:

Aplicación para as xestión de expedientes de licitación a través da web


Categoría:

99_Outros

Desenvolvemento:

Externo

Tecnoloxía:

java8

Descrición:

Aplicación para as xestión de expedientes de licitación


Presto

Categoría:

99_Outros

Desenvolvemento:

Externo

Tecnoloxía:

tsplus

Descrición:

Programa integrado de xestión de custos e tempos para edificación e obra civil


Sede Electr.

Categoría:

99_Outros

Desenvolvemento:

Desenvolvemento propio

Tecnoloxía:

java8

Descrición:

Aplicación de xestión da sede electrónica


SOL

Categoría:

99_Outros

Desenvolvemento:

Desenvolvemento propio

Tecnoloxía:

web

Descrición:

Aplicación para a xestión de emprego no Servizo de Orientación Laboral


Territorio

Categoría:

99_Outros

Desenvolvemento:

Externo

Tecnoloxía:

web

Descrición:

Aplicación de xestión territorial do servizo de Estatística a través do módulo Buroweb Territorio


Titulares Prensa

Categoría:

99_Outros

Desenvolvemento:

Desenvolvemento propio

Tecnoloxía:

java8

Descrición:

Aplicación de xestión de Titulares de Prensa


Transportes

Categoría:

99_Outros

Desenvolvemento:

Desenvolvemento propio

Tecnoloxía:

java8

Descrición:

Programa de xestión de Transportes


Tribunal Eco

Categoría:

99_Outros

Desenvolvemento:

Desenvolvemento propio

Tecnoloxía:

citrix

Descrición:

Base Datos do Tribunal Económico Administrativo


Turnos DxTs

Categoría:

99_Outros

Desenvolvemento:

Externo

Tecnoloxía:

java8

Descrición:

Aplicación de xestión de quendas nas Instalacións Deportivas


Vestiario

Categoría:

99_Outros

Desenvolvemento:

Desenvolvemento propio

Tecnoloxía:

xenapp

Descrición:

Programa de entregas de vestiario no Parque Central


Vigozoo

Categoría:

99_Outros

Desenvolvemento:

Desenvolvemento propio

Tecnoloxía:

java8

Descrición:

Aplicación da xestión de animais no Vigozoo


Visitas

Categoría:

99_Outros

Desenvolvemento:

Externo

Tecnoloxía:

web

Descrición:

Aplicación para o control de Visitas


Volantes

Categoría:

99_Outros

Desenvolvemento:

Desenvolvemento propio

Tecnoloxía:

java6linux

Descrición:

Aplicación para a expedición de Volantes de Empadroamento


XELTAX

Categoría:

99_Outros

Desenvolvemento:

Desenvolvemento propio

Tecnoloxía:

java6linux

Descrición:

Programa de xestión de licenzas de taxis


Xest. formación

Categoría:

99_Outros

Desenvolvemento:

Desenvolvemento propio

Tecnoloxía:

java8

Descrición:

Programa de xestión dos cursos e da plataforma de formación municipal

 

Concello de Vigo - Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100