Escudo Concello de Vigo

Portal de Transparencia

Categorías de datos:

 • 1. Información institucional

  Información sobre a organización, normas e cargos electos do Concello de Vigo.

 • 2. Recursos Humanos

  Relación de Postos de Traballo, persoal eventual, Oferta de Emprego Público e demáis información relativa ao persoal municipal.

 • 3. Normativa e información de relevancia xurídica

  Normas en tramitación, Ordenanzas e Regulamentos, outras disposicións e resolucións xudiciais.

 • 4. Información económica

  Información orzamentaria, de morosidade, liquidación e estatísticas de indicadores económicos relevantes.

 • 5. Axudas e Subvencións

  Listaxe das convocatorias de subvencións e outras axudas públicas con data de fin de prazo.

 • 6. Patrimonio

  Inventario de bens e dereitos da Entidade e relación de vehículos oficiais adscritos.

 • 7. Contratos

  Información sobre os diferentes tipos de contratos, convenios, transferencias de financiamento e encomendas de xestión subscritas.

 • 8. Urbanismo, Obras Públicas e Medio Ambiente

  Información sobre urbanismo e o Patrimonio municipal do Solo.

 • 9. Información e Atención á cidadanía

  Información sobre a web municipal, atención á cidadanía, asociacións veciñais e voluntariado.

 • 10. Planificación, avaliación e calidade

  Planificación estratéxica, avaliación de políticas públicas, xestión documental, sistemas de transparencia municipal e calidade dos servizos públicos.

 • Índices ITA:

  • ITA 2017

   Índice de Transparencia ITA 2017

  • ITA 2014

   Índice de Transparencia ITA 2014

   

  Concello de Vigo

  Servizo de Administración Electrónica

  Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

  Teléfono: 010 - 986810100