Escudo Concello de Vigo

Transparencia

Composición, forma de designación e convocatorias das Mesas de contratación

Mesas de contratación correspondentes ao Concello de Vigo e Xerencia Municipal de Urbanismo

Acceso á documentación:

  • Composición da mesa de contratación da Xerencia Municipal de Urbanismo

    Mesa de Contratación permanente da Xerencia Municipal de Urbanismo do Concello de Vigo (acordo do Consello da Xerencia do 16 de xullo de 2015), sin perxuizo de que en cada contratación se poda establecer a través dos pregos que rexan a respectiva licitación, unha Mesa de Contratación específica formada por: Presidente, vogais e secretario.

  • Composición da mesa de contratación do Concello de Vigo

    Mesa de Contratación permanente do Concello de Vigo formada por: Presidente, vogais, titular da asesoría xurídica, interventor xeral, secretario xeral do pleno, xefe do servizo do expediente e secretario.

 

Concello de Vigo - Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100