Escudo Concello de Vigo

Transparencia

55. Informes de Auditoría de Contas e de Fiscalización

A día de hoxe, a entidade e os seus organismos dependentes só foron auditados e fiscalizados por órganos de control externo en dúas ocasións, para o bienio 2000-2001 e no exercicio 2012, ambos realizados polo Consello de Contas de Galicia.

Acceso á documentación:

 

Concello de Vigo - Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100