Escudo Concello de Vigo

Transparencia

10.5 Calidade dos servizos públicos

  156. Cartas de servizo

 • Carta de servizos: Servizo de Atención Cidadá

  Coordina a descentralización dos servizos de atención municipal e moderniza no posible a administración co fin de facela máis próxima, comprensible e accesible á cidadanía.

 • Carta de Servizos da Sala de Exposicións da Casa da Xuventude

  A Sala de Exposicións é unha plataforma e foro de expresión para xoves artistas e colectivos de interese xuvenil, adicado a dar a coñecer distintos xeitos de creación artística, que abranguen dende o debuxo ou a pintura ata fotografía, manualidades ou traballos de obradoiros.

 • Carta de servizos da Sala de Xuntanzas da Casa da Xuventude

  Espazo acondicionado para realizar xuntanzas de colectivos da cidade que non dispoñan de local propio e que precisen del de xeito puntual ou periodicamente.

 • Carta de Servizos dos Locais de Ensaio

  Espazos físicos pensados por e para mocidade de Vigo con afeccións musicais.

 • 157. Compromisos de calidade

 • Indicador en elaboración

 • 158. Estatísticas de cumprimento e a calidade dos servizos públicos

 • Grao de cumplimento da prestación dos servizos municipais

  Na carta de servizos do concello de Vigo para o servizo de Atención Cidadá, establecéronse, no seu segundo apartado, uns compromisos de calidade pautados a través de diversos obxectivos. Á fin de determinar o grao de cumprimento dos traballos feitos para alcanzar estes obxectivos, na mesma carta definíronse os indicadores de seguimento e avaliación que deben elaborarse para tal fin. A preparación destes traballos faise dende unha perspectiva plurianual, á fin de determinar a evolución ao longo dunha serie temporal das variables analizadas e a recompilación de información de primeira man dos veciños. O informe definitivo non estará concluso namentres non se obteñan todos os indicadores de seguimento e avaliación da calidade, porén, publícanse todas aquelas enquisas e material de apoio que se vai obtendo.

 

Concello de Vigo - Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100