Escudo Concello de Vigo

Transparencia

10.4 Sistemas de transparencia municipal

  154. Exercicio do dereito de acceso á información pública


 • Número de solicitudes anuais


 • Tipo de resolución


 • Prazo de resolución


 • SOLICITUDES DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA

           

  Solicita

  Data

  Consulta

  Resolución

  Envío da

  Notificación

  2020

  MGA

  08.06.20

  Copia do contrato de prórroga da concesión do servizo de transporte urbano que, según información publicada en prensa, asinouse estes últimos días

  En trámite

  En Prazo

  MGA

  04.06.20

  Copia do contrato asinado inicialmente coa actual concesionaria do servizo de regulación de estacionamentos (ORA), así como as prórrogas do mesmo, en caso de que existiran

  En trámite

  En Prazo

  MGA

  04.06.20

  Copia do contrato asinado originariamente coa concesionaria para prestar o servizo de transporte urbano de Vigo (VITRASA), así como as distintas prórrogas

  En trámite

  En Prazo

  CCC

  23.05.20

  Acceso á información pública sobre as ferramentas que utiliza o Concello para a tramitación electrónica de solicitudes e expedientes segundo o establecido nas leis 39/2015 e 40/2015

  En trámite *suspensión de prazos RD 463/2020

  En Prazo

  CSL

  25.02.20

  Relación de postos de traballo de: Concello de Vigo dende 1990 ata 2020, Xerencia Municipal de Urbanismo dende 1996 ata 2020

  Estimada

  01.06.2020

  En Prazo

  16.06.2020

  MIS AMIGAS LAS PALOMAS

  21.02.20

  Solicitude sobre a xestión das pombas urbanas de Vigo

  Estimada

  05.02.2020

  En Prazo

  06.02.2020

  APP

  13.02.20

  Solicitude sobre o número de denuncias por exceso de velocidade tramitadas a partir dos datos de cada un dos radares de Vigo. Solicito unha relación individualizada de cada cabina existente en Vigo

  Desestimada

  13.03.2020

  En Prazo

  13.03.2020

  APP

  13.02.20

  Solicitude sobre o número de vehículos detectados por cada un dos radares de Vigo que desen lugar á tramitación dunha denuncia por exceso de velocidade, nos anos 2017, 2018 e 2019

  Desestimada

  09.03.2020

  En Prazo

  13.03.2020

  FAR

  12.02.20

  Enderezo dos locais que solicitaron licenza de obra ou comunicación previa para actividades de hostalería setembro 2019 a xaneiro 2020

  Estimada

  09.03.2020

  En Prazo

  10.03.2020

  FGF

  02.01.20

  Listado actualizado do número de especies e de individuos de cada especie albergados no Vigozoo...para cada un dos animais solicito o seguinte: Data de entrada, data de nacemento, data de morte, etc.

  Estimada

  31.01.2020

  En Prazo

  31.01.2020

  Ver 2019

  DLC

  27.12.19

  Información sobre os contratos firmados por CLECE coas diferentes concellerías do Concello de Vigo. Vixencia, importe e data de finalización

  Estimada

  23.01.2020

  En Prazo

  23.01.2020

  SPS

  19.11.19

  Información sobre as inspeccións sanitarias e/ou hixiénicas feitas en bares, restaurantes, cafeterías, etc. entre xaneiro 2016 e xuño 2019

  Estimada

  20.12.2020

  En Prazo

  20.12.2020

  PPF

  30.10.19

  Información sobre os servizos de abastecemento e saneamento da localidade

  Estimada parcialmente

  02.12.2019

  Fóra de Prazo

  Asociación para la transaparencia y la calidad democrática

  22.10.19

  Petición de información transparencia sobre expediente 336-441

  Estimada

  22.11.2019

  En Prazo

  22.11.2019

  IBP

  03.10.19

  Información sobre reservas de instalaciones deportivas del IMD por temporada

  Estimada

  24.10.2019

  En Prazo

  29.10.2019

  SRM

  19.09.19

  Solicitude de información actuacións control de fauna

  Estimada

  07.10.2019

  Fóra de Prazo

  FAR

  19.09.19

  Dirección locais para os que se solicitou licenza de apertura, ou no seu caso, comunicación previa para café bar, cafetería, restaurante, etc.

  Estimada

  24.09.2019

  En Prazo

  24.09.2019

  DOG

  26.08.19

  Acordo de concesión do estadio de Balaídos ao Real Club Celta de Vigo

  Estimada

  27.09.2019

  En Prazo

  27.09.2019

  JRA

  05.08.19

  Ver expediente 86-441 obra pública

  Estimada

  01.10.2019

  Fóra de Prazo

  01.10.2019

  MHB

  30.07.19

  Copia orzamento final do proxecto de reforma do campo do Real Club Celta de Vigo

  Estimada

  26.09.2019

  Fóra de Prazo

  Asociación veciñal e cultural Casco Vello

  30.07.19

  Información ampliada sobre a estratexia do EDUSI Vigo Vertical

  Estimada

  03.09.2019

  Fóra de Prazo

  04.09.2019

  Asociación veciñal e cultural Casco Vello

  27.06.19

  Copia íntegra da estratexia do Concello de Vigo enmarcada no EDUSI e Manual de xestión desenvolvido polo Concello de Vigo dentro do EDUSI

  Estimada

  29.07.2019

  Fóra de Prazo

  31.07.2019

  JRA

  19.07.19

  Solicitude para ver o expediente 86-441

  Estimada

  31.07.2019

  En Prazo

  02.08.2019

  BELAGUA EDICIONES Y COMUNICA_ CIONES S.L.

  13.07.19

  Contrato tramitado en 2014 coa empresa J&J Publicidad y Comunicación S.L. para a campaña de promoción Vive Vigo

  Estimada

  22.07.2019

  En Prazo

  22.07.2019

  ABC

  17.04.19

  Liquidación dos orzamentos do Concello para os anos 2008-2018, co detalle de gastos

  Estimada

  24.04.2019

  En Prazo

  06.05.2019

  MFM

  03.04.19

  Cifras sobre os empadroamentos de menores non emancipados no termo municipal

  Inadmisión por falta de competencia

  24.04.2019

  En Prazo

  03.05.2019

  FAR

  01.04.19

  Enderezo dos locais que solicitaron licenza de obra ou comunicación previa para actividades de hostalería xaneiro-marzo 2019

  Estimada

  10.04.2019

  En Prazo

  11.04.2019

  EULEN S.A.

  13.02.19

  Acceso á documentación declarada confidencial de ofertas doutros licitadores en procedementos de contratación administrativa

  Desestimada

  20.03.2019

  Fóra de Prazo

  20.03.2019

  FAR

  23.01.19

  Enderezo dos locais que solicitaron licenza de obra ou comunicación previa para actividades de hostalería outubro-decembro 2018

  Estimada

  27.02.2019

  Fóra de Prazo

  27.02.2019

  JAPC

  21.01.19

  Expediente licenza Marisquiño e outros

  Estimada parcialmente

  22.02.2019

  Fóra de Prazo

  25.02.2019

  TEM

  21.01.19

  Información pública Marisquiño 18

  Estimada parcialmente

  22.02.2019

  Fóra de Prazo

  25.02.2019

  JDDV

  01.01.19

  Copia edictos nos que aparezan as persoas MMA e MYVA

  Estimada parcialmente

  04.02.2019

  Fóra de Prazo

  04.02.2019

  Ver 2018

  HPS

  20.12.18

  Solicita información sobre os gastos da Cabalgata de Reis

  Estimada

  18.01.2019

  Fóra de Prazo

  02.04.2019

  FNR

  05.10.18

  Solicitude de importe de actividades festivas e musicais

  Estimada parcialmente (Información dispoñible no Portal de Transparencia)

  15.10.2018

  Fóra de Prazo

  AKRM

  25.09.18

  Solicitude de información sobre o Servizo de transporte

  Estimada

  24.10.2018

  En Prazo

  25.10.2018

  ABJM

  13.09.18

  Solicita custo de instalación elementos decorativos

  Resolución de ampliación de prazo

  11.10.2018

  Fóra de Prazo

  DAFS

  16.08.18

  Solicita copias de comunicacións con outras autoridades, informes e actas de estado sobre Infraestrutura

  Resolución de inadmisión e traslado

  14.09.2018

  Fóra de Prazo

  18.09.2018

  DAFS

  13.08.18

  Solicita copia de convenio

  Estimada

  14.09.2018

  Fóra de Prazo

  18.09.2018

  GMPP

  23.05.18

  Solicitude de acceso á información relativa ao imposto sobre o Incremento do valor dos terreos de natureza urbana

  Estimada

  21.06.2018

  En Prazo

  22.06.2018

  JARC

  26.04.18

  Información da RPT e complementos específicos

  Estimada

  22.06.2018

  Fóra de Prazo

  09.11.2018

  XACR

  12.04.18

  Solicita acceso á documentación do expediente OPE 2015 e 2016

  Estimada parcialmente (Información dispoñible no Portal de Transparencia)

  25.05.2018

  Fóra de Prazo

  28.05.2018

  PCV

  14.04.18

  Documentación administrativa sobre aplicación de disposición tercera de la ley 4/2007

  Desestimación por silencio adminsitrativo

  Fóra de Prazo

  CVR

  28.02.18

  Contía anual das retribucións do presidente da Autoridade Portuaria de Vigo

  Resolución de inadmisión e traslado

  09.03.2018

  En Prazo

  12.03.2018

  CCC

  13.02.18

  Ferramentas que emprega o concello para a tramitación electrónica de solicitudes e expedientes

  Estimada

  09.03.2018

  En Prazo

  09.03.2018

  Ver 2017

  MGG

  17.12.17

  Información sobre las condiciones contractuales y de seguridad de La tarjeta PassVigo

  Estimada

  08.01.2017

  En Prazo

  12.01.2017

  JMRA

  07.08.17

  Información sobre contrato de servizo de seguridade no baño En areais

  Estimada parcialmente (Información dispoible no Portal de Transparencia)

  03.09.17

  Fóra de Prazo

  ALR

  30.05.17

  Medidas e custos no acceso á Información pública

  Estimada

  14.06.207

  En Prazo

  14.06.2017

  CCC

  17.05.17

  Actuacións do concello en materia de Administración Electrónica (26/09/17)

  Estimada

  30.05.2017

  En Prazo

  08.06.2017

  PVN

  29.04.17

  Información sobre custos de Publicidade

  Estimada parcialmente (Información dispoñible no Portal de Transparencia)

  23.05.2017

  En Prazo

  25.05.2017

  SJM

  29.04.17

  Estatísticas de usuarios e utilización do Portal de Transparencia

  Estimada

  07.06.2017

  Fóra de Prazo

  08.06.2017

  CCC

  10.04.17

  Información sobre custo de Instalacións infantís

  Estimada

  05.05.2017

  En Prazo

  08.05.2017

  JVL

  09.04.17

  Información tributaria IVTM

  Estimada parcialmente

  16.05.2017

  En Prazo

  17.05.2017

  Ver 2016

  FCC

  07.12.16

  Informacón sobre coste de Infraestructuras

  Desestimación por silencio

  Fóra de Prazo

  RPG

  10.02.16

  Solicitude datos para estudo universitario: (RPT, Persoal a cargo, retribucións, declaración De intereses Alcalde?,)

  Estimada parcialmente (Informacón dispoible no Portal de Transparencia)

  03.03.206

  En Prazo

  07.03.2016

  RLA

  01.02.16

  Acceso ao expediente da RPT

  Estimada parcialmente (Información dispoible no Portal de Transparencia)

  03.03.2016

  Fóra de Prazo

  14.04.2016 • Información estatística de solicitudes de acceso á información pública (Formato PDF)

  Actualización (27/05/2020)

 • Información estatística de solicitudes de acceso á información pública (Formato Excel)

  Actualización (27/05/2020)

 • Información estatística de solicitudes de acceso á información pública (Formato PDF)

  Actualización (15/04/2020)

 • Información estatística de solicitudes de acceso á información pública (Formato Excel)

  Actualización (15/04/2020)

 • Información estatística de solicitudes de acceso á información pública (Formato PDF)

  Actualización (21/02/2020)

 • Información estatística de solicitudes de acceso á información pública (Formato Excel)

  Actualización (21/02/2020)

 • Información estatística de solicitudes de acceso á información pública (Formato PDF)

  Actualización (29/01/2020)

 • Información estatística de solicitudes de acceso á información pública (Formato Excel)

  Actualización (29/01/2020)

 • Información estatística de solicitudes de acceso á información pública (Formato PDF)

  Actualización (07/01/2020)

 • Información estatística de solicitudes de acceso á información pública (Formato Excel)

  Actualización (07/01/2020)

 • 155. Resolucións das reclamancións interpostas en materia de acceso á información pública

 • Resolución da Comisión de Transparencia de Galicia RSCTG 181/2019

 • Resolución da Comisión de Transparencia de Galicia RSCTG 32/2019

 • Resolución da Comisión de Transparencia de Galicia RSCTG 138/2018

 • Resolución da Comisión de Transparencia de Galicia RSCTG 0079/2017

 • Resolución da Comisión de Transparencia de Galicia RSCTG 0028/2016

 

Concello de Vigo - Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100