|
ES
Escudo Concello de Vigo

Transparencia

Retribucións dos Grupos Municipais

A sesión extraordinaria do Pleno de data 29/06/15, estableceu os réximes de de dedicación e retribucións anuais dos seus concelleiros e concelleiras, puntualizando que as retribucións por dedicación exclusiva serán incompatibles con outras con cargo aos orzamentos das Administracións Públicas e dos seus organismos dependentes e co desenvolvemento doutras actividades (Lei 53/1984, do 26 de decembro, de Incompatibilidades do persoal ao servizo das Administracións Públicas).

Acceso á documentación:

 

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100