Escudo Concello de Vigo

Transparencia

4.2 Morosidade

  52. Informes de morosidade aprobados polo Pleno

 • Informes de morosidade aprobados polo Pleno

  Informes trimestrais, regulados no artigo 4 da Lei 15/2010, de modificación da Lei 3/2004, de 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais.

 • 53. Período medio de pagamento a provedores

 • Período medio de pagamento a provedores

  Informes período medio de pagamento a provedores elaborados segundo a metodoloxía establecida polo RD 1040/2017.

 • Gráficos correspondentes ao período medio de pago

  Grafico de período medio de pago a proveedores

  * PMP Global ao que se refire a Lei 2/2012, de 27 de abril, constituído polos PMP da Entidade Local+FAIMEVI+MARCO+XMU+V.C.BUR.
  ** Fonte: Ministerio de Hacienda https://www.hacienda.gob.es/CDI/PMP/PMP%20Series%20RD%201040_2017.xlsx
  *** Prazo de 30 días establecido no Real Decreto 635/2014 modificado polo Real Decreto 1040/2017

  Grafico de período medio de pago a proveedores

  * Prazo de 30 días establecido no Decreto 635/2014 modificado polo Real Decreto 1040/2017

  Grafico de período medio de pago a proveedores

  * Prazo de 30 días establecido no Decreto 635/2014 modificado polo Real Decreto 1040/2017

  Grafico de período medio de pago a proveedores

  * Prazo de 30 días establecido no Decreto 635/2014 modificado polo Real Decreto 1040/2017

  Grafico de período medio de pago a proveedores

  * Prazo de 30 días establecido no Decreto 635/2014 modificado polo Real Decreto 1040/2017

  Grafico de período medio de pago a proveedores

  * Prazo de 30 días establecido no Decreto 635/2014 modificado polo Real Decreto 1040/2017


 

Concello de Vigo - Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100