Escudo Concello de Vigo

Transparencia

miércoles 11 de diciembre de 2019

Transparencia

4.2 Morosidade

    52. Informes de morosidade aprobados polo Pleno

  • Informes de morosidade aprobados polo Pleno

    Informes trimestrais, regulados no artigo 4 da Lei 15/2010, de modificación da Lei 3/2004, de 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais.

  • 53. Período medio de pagamento a provedores

  • Período medio de pagamento a provedores

    Informes período medio de pagamento a provedores elaborados segundo a metodoloxía establecida polo RD 1040/2017.

 

Concello de Vigo - Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

<