Escudo Concello de Vigo

Transparencia

4.1 Información orzamentaria

  46. Orzamento Municipal

  I N G R E S O S

  CAPÍTULO % CANTIDAD PRESUPUESTADA CODIGO
  IMPUESTOS DIRECTOS 42,63% 113.296.218€ 2020/1
  IMPUESTOS INDIRECTOS 3,28% 8.708.898,82€ 2020/2
  TASAS, PRECIOS PBLICOS Y OTROS INGRESOS 15,11% 40.156.209€ 2020/3
  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30,75% 81.735.182,76€ 2020/4
  INGRESOS PATRIMONIALES 1,01% 2.687.000€ 2020/5
  ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0% 0€ 2020/6
  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6,98% 18.544.923,49€ 2020/7
  ACTIVOS FINANCIEROS 0,24% 646.000€ 2020/8
  TOTAL 100% 265.774.432,07€


  G A S T O S

  CAPÍTULO % CANTIDAD PRESUPUESTADA
  GASTOS DE PERSONAL 26,35% 70.028.171€
  GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 48,24% 128.215.073,84€
  GASTOS FINANCIEROS 0,00% 3.530€
  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12,75% 33.882.508,26€
  FONDO DE CONTINGENCIA 0,23% 600.000€
  INVERSIONES REALES 11,58% 30.781.098,51€
  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,61% 1.618.050,46€
  ACTIVOS FINANCIEROS 0,24% 646.000€
  PASIVOS FINANCIEROS 0% 0€
  TOTAL 100% 265.774.432,07€

 • Orzamento municipal

  Orzamento Xeral do Concello de Vigo aprobado con carácter definitivo polo Pleno en sesión ordinaria celebrada o 23 de decembro de 2019.

  Actualización (20/01/2020)

 • 47. Alegacións formuladas aos Orzamentos

 • Alegacións formuladas aos Orzamentos

  Alegacións formuladas ao Orzamento do ano 2020

  Actualización (13/04/2020)

 • 48. Informes de execución orzamentaria

 • Informes de execución orzamentaria

  Actualización (29/04/2019)

 • 49. Modificacións orzamentarias aprobadas

 • Indicador en elaboración

 • 50. Estudos sobres custes/rendementos dos servizos públicos prestados

 • Indicador en elaboración

 • 51. Obxectivo de estabilidade orzamentaria, regra de gasto e límite de débeda

 • Obxectivo de estabilidade orzamentaria, regra de gastos e límite de débeda

  Informe emitido polo Órgano fiscalizador tanto para a aprobación do Orzamento como para a Liquidación do mesmo

  Actualización (08/04/2020)

 

Concello de Vigo - Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100