Escudo Concello de Vigo

Transparencia

Área ou entidade municipal responsable ante a cal presentar reclamacións

No referente a este tipo de reclamacións o concello de Vigo non dispón de ningún órgano municipal responsable, debido a que en Galicia, as reclamacións fronte ás resolucións de acceso á información pública teñen que ser resoltas pola Comisión de Transparencia de Galicia, órgano colexiado independente adscrito ao Defensor do Pobo de Galicia (Valedor do Pobo), tal e como se obriga na disposición adicional quinta da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de Transparencia e Bo Goberno de Galicia.

Acceso á documentación:

  • Reclamacións ante a comisión de transparencia

    No caso de que as peticións de acceso á información pública non sexan satisfeitas ou non respondan ao esperado, existe en Galicia un órgano de control, a Comisión da Transparencia, ante a que pode presentar a súa reclamación.

 

Concello de Vigo - Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100